Drukuj

Wybór figur zalecanych do kar mazurowych

Kds.TP PS CIOFF®.

Figury parowo - zespołowe rekomendowane
przez Komisję ds. Tanców Polskich PS CIOFF
dla potrzeb konkursów "Kara Mazurowe".

Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF serdecznie dziękuje
Pani prof. Hannie Chojnackiej
za olbrzymią wiedzę, którą zechciała się podzielić, oraz nieocenioną pomoc w przygotowaniu poniższych materiałów.

Oryginalne brzmienie opisów dopuszczonych figur zaczerpnięto z wydawnictwa autorstwa Mieczysława Rościszowskiego "Tańce Salonowe" Drukarnia W. Cywińskiego, Nowy Świat 36, Warszawa 1921.

Do opisów dołączono uwagi i objaśnienia Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF.

Przy rozpoczęciu mazura, panowie, tak samo, jak w kadrylu, wybierają miejsca dla swoich dam i ustawiają krzesła dla nich i dla siebie. Liczba tańczących zależy od ilości osób, umiejących tańczyć i od rozmiarów sali. W czasie przygotowań do tańca, muzyka gra ritournelle tj. hasło, a gdy wszystkie pary staną na miejscu, robi się wielkie, koło; tańczący biorą się za ręce w takt muzyki, idą kołem raz w jedną, a potem w drugą stronę; następnie rozdzielają się po cztery pary w kółka, potem po dwie pary, które stanowią stałe vis-a-vis przez cały ciąg tańca, i rozbite nareszcie na pojedyncze pary, robią tour-sur-place. Od ilości par zależy sposób rozpoczęcia figur. Można zaczynać od razu w cztery pary, w dwie lub nawet w jedną.
- W prezentacji programu "Kara Mazurowe" wykorzystanie krzesełek nie jest obowiązkowe.
- Określenie "tour - sur - place" oznacza obrót pary lub par w miejscu ("tour - sur - place" wykonywany jest przeważnie na zakończenie części muzyki lub tańca).

Wybór figur mazurowych

 • Uwagi i objaśnienia:
  - "Promenada" oznacza formę tanecznej prezentacji pary.
  Opis figury:
  Podawszy prawą rękę damie, kawaler pierwszej pary (kierownik tańca) tańczy mazura wzdłuż sali czyli robi tzw. promenadę, a przebiegając obok innych par, znakiem lewej ręki zaprasza obcą damę, ażeby się do nich przyłączyła. Ta opuszcza swego tancerza i staje z prawej strony, a kawaler, nie przerywając promenady, zaprasza jeszcze dwie damy i ustawia je z lewej. Utworzywszy grupę, staje nagle, robi krok w tył i jakby chce uciec, ale damy szybko robią kółko, zamykają go, on zaś wybiera sobie tancerkę. Jednocześnie do pozostałych trzech dam podbiegają kawalerowie osieroceni i wszystkie cztery pary tańczą mazura wraz z zakończeniem czyli obrotem na miejscu.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - Po tańcu dwóch par figurę o tym samym przebiegu mogą powtórzyć pozostałe pary kara mazurowego.
  Opis figury:
  Kawaler przebiega po sali w kilku pas mazurowych sam, zatrzymuje się przed damą nie swoją, bierze ją za rękę i uprowadza; a jednocześnie jego dama tańczy z obcym kawalerem, który zbliża się do niej z przeciwnej strony, tak, że się obie pary spotykają. Wobec tego, pierwsza para zmienia kierunek, druga ich dogania i podawszy sobie ręce, obracają się w kółko, poczem każdy kawaler tańczy ze swoją damą.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - Po tańcu dwóch par figurę o tym samym przebiegu mogą powtórzyć pozostałe pary kara mazurowego.
  Opis figury:
  Figura ta zawsze zaczyna się spacerem. Nagle dama rzuca swojego kawalera, chwyta po drodze drugą damę i ucieka na drugi koniec sali. Zostawiony kawaler pierwszej pary czeka na ich powrót, a gdy się przybliżą, zdobywa obcą damę i tańczy z nią mazura, jego zaś dama tańczy z obcym kawalerem.
 • Opis figury:
  Kawaler, opuściwszy swoją damę, wybiera sobie inną i tańczy z nią promenadę, a jednocześnie dama wybiega trzech kawalerów, w tej liczbie osieroconego, robi z nimi koło na drodze tańczącej pary, a gdy ta się zbliży, koło opuszcza ręce, zamyka tańczących i rozrywa parę; dwaj kawalerowie, pozostali bez dam, wybierają sobie inne tancerki lub tańczą ze swemi damami.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - "Chaine ogólny" łańcuch ogólny. Tancerze poruszają się po łukach w I kierunku sali, a tancerki w II kierunku, w trakcie mijania tańczący podają sobie raz prawą raz lewą dłoń.
  Opis figury:
  tańczy się w cztery pary. Każdy kawaler przyprowadza swoją damę do środka sali krótkim mazurem i ustawia ją plecami do. innych dam; następnie wszyscy kawalerowie, wziąwszy się za ręce, robią koło twarzami do dam. Wykonawszy pas na prawo i na lewo, koło się rozrywa, kawalerowie podają ręce swoim damom i robią pas mazura w ten sposób, że damy usuwają się w tył, a kawalerowie naprzód i później odwrotnie. Teraz kierownik zarządza chaine ogólny, w którym każdy kawaler, doszedłszy do swojej damy, robi z nią tour-sur-place, poczem następuje mazur ogólny wzdłuż sali, po którym wszystkie pary łączą się w koło, tańczą w prawo i w lewo, rozłączają ręce i robią zakończenie na miejscu.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - "Chasse", "Pas chasse" - krok posuwisty. Krok posuwisty do przodu należy w tej figurze łączyć z krokiem podstawowym do tyłu lub z krokiem bezzmiennym do tyłu.
  - Zwrot: "następnie damy robią zwyczajny chaine ....." oznacza, że tancerki przechodzą do tancerzy stojących vis a vis, mijając się z ich partnerkami w połowie drogi podają (im) prawą dłoń. Po dojściu do nowego partnera podają lewą dłoń, wykonują z nim pełny obrót w lewo i w podobny sposób wracają do swoich partnerów.
  Zwrot: "poczem następuje chaine pomiędzy sobą i odwrotnie.." zasada zmiany miejsc dwóch tancerek jest podobna jak w "chaine zwyczajnym"
  Zwrot: "kawalerowie ujmują się wzajem pod lewe ręce i zmieniają damy; przy drugiem spotkaniu, wziąwszy się znowu pod ręce, odzyskują swoje damy" należy wprowadzić korektę stosując w miejsce "ujmują się wzajem pod lewe ręce" tzw. Haczyków ustawienie 4 (podane jednoimienne ręce) lub ustawienie 3 (objęcie w pasie rękoma jednoimiennymi) z systematyki.
  Opis figury:
  Cztery pary (lub osiem) stają w dwie kolumny, tańczą mazura na prawo i na lewo i zatrzymują się w przeciwległym końcu sali, para naprzeciwko pary. Stanąwszy w dwóch linjach wszystkie pary biorą się za ręce i robią chasse naprzód i w tył; następnie damy, robią zwyczajny chaine, przechodząc do obcych kawalerów i wracając do swoich. Z kolei, kawalerowie robią to samo. Następnie, znów formują się dwie linje i chasse naprzód i w tył, a potem dwie pierwsze pary tańczą promenadę między linjami do końca i wracając, zatrzymują się pośrodku naprzeciwko siebie, para przed parą. Kawalerowie klękają na prawem kolanie, a damy tańczą dookoła nich, (patrz rysunek) poczem następuje chaine pomiędzy sobą i odwrotnie. Kawalerowie wstają, tańczą mazura i łączą się z ogólną linją z przeciwległego końca, biorą się za ręce i robią ogólne chasse naprzód i w tył. Teraz zaczynają dwie drugie pary mazura do drugiego końca sali; powróciwszy na środek robią kółko w czworo; jedna para przepuszcza drugą pod rękami i idą na ostatnie miejsca; następnie dwie pary tańczą także mazura, spotykają się na środku, kawalerowie ujmują się wzajem pod lewe ręce i zmieniają damy; przy drugiem spotkaniu, wziąwszy się znowu pod ręce, odzyskują swoje damy. Za każdym razem, gdy pary staną w końcu linii, wszyscy biorą się za ręce i postępują ku sobie szeregiem naprzód i w tył. Rozmaitość figur środkowych w tej figurze zbiorowej może być niezmierna, idzie tylko o pomysłowość kierownika. Po ukończeniu chaine`u ostatniego, kawalerowie podają prawe ręce damom i wszystkie pary tańczą mazura, kończą go na miejscu, poczem damy siadają.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - "dos-a-dos" - plecami do siebie.
  - "carre" - ustawienie na bokach kwadratu.
  - "chaine anglaise" - przejście (liniami) dwóch par stojących naprzeciw siebie. Tancerki w momencie mijania znajdują się w środku, tancerze na zewnątrz.
  Opis figury:
  Figurę tę zaczynają dwie pary mazurem; po zakończeniu, kawalerowie dobierają jeszcze po jednej damie, którą biorą na lewo od siebie, poczem stają po troje vis-a-vis. Dwaj kawalerowie, pozostali bez dam, także stają vis-a-vis siebie, obok swoich dam, które wypadną po ich prawej stronie. Kawalerowie z damami idą do środka ku sobie i z powrotem, następnie przepuszczają damy, pod prawą rękę obcą damę do kawalera z prawej, a swoją pod lewą rękę kawalera z lewej. Tym sposobem tamci dwaj kawalerowie będą mieli teraz po dwie damy, z któremi postępują naprzód i w tył, jak wyżej. To samo robią wszystkie pary do końca, a gdy po raz ostatni damy znajdą się w prawych rękach kawalerów, wszyscy tańczą mazura do swoich miejsc, poczem rozpoczyna się figura ogólna. Wszystkie damy robią koło plecami do siebie dos-a-dos kawalerowie tworzą drugie koło twarzami do nich, tak, że powstaje jakby żywa aleja, po której przechodzi kawaler pierwszej pary albo kierownik tańców ze swoją damą i doszedłszy do swego miejsca, stawia swoją damę w kole kawalerów, a sam staje w kole dam. Taraz, para, stojąca naprawo, robi to samo, za nią - trzecia, i tak do końca, dopóki całe koło nie zmieni swego miejsca. Następuje mazur ogólny, a po nim nowa figura; cztery pary stają w carre; pierwsze dwie pary vis-a-vis robią chassi naprzód i w tył dwa razy; za drugim razem następuje zmiana dam, poczem tańczący przechodzą pomiędzy parami, stającemi na lewo i rozchodzą się tak, że dama idzie na prawo, a kawaler na lewo. W ten sposób formują się dwa szeregi po czworo; oba postępują ku sobie i w tył, robią koło chaine anglaise na cudze miejsca, jak w kontredansie. Teraz drugie pary, znajdujące się na cudzych miejscach, powtarzają figurę od początku, robią chasse naprzód i w tył, zmiana dam. przejście do lewej pary i szereg, naprzód i w tył, koło, chaine anglaise. To samo ściśle powtarzają dwie następne pary, a gdy już damy powrócą do. swoich kawalerów i staną na swoich miejscach, figura kończy się ogólnym mazurem.
 • Uwagi i objaśnienia:
  - "Chasse", "Pas chasse" - krok posuwisty. Krok posuwisty do przodu należy w tej figurze łączyć z krokiem podstawowym do tyłu lub z krokiem bezzmiennym do tyłu.
  Zwrot: "ujmują się za prawe ręce w zgięciu łokci" należy wprowadzić korektę stosując w miejsce tzw. haczyków ustawienie 4 (podane jednoimienne ręce) lub ustawienie 3 (objęcie w pasie rękoma jednoimiennymi) z systematyki.
  - "tour de mains w parach - obroty pary w miejscu z ujęciem za obie lub jedną dłoń
  Opis figury:
  Mazura tańczą dwie pary z zakończeniem, poczem każda para dobiera po jednej damie i stają na wprost siebie. Następują chasse naprzód i w tył dwa razy, poczem kawalerowie puszczają damy, podbiegają ku sobie, ujmują się za prawe ręce w zgięciu łokci i robią młynek w środku sali, cały obrót. Potem puszczają się i biegną do swoich dam, z któremi robią tour de mains lewej ręki w miejscu. Teraz znowu biegną do siebie, znowu obracają się w środku sali i po opuszczeniu rąk, przystępują do dwóch obcych dam, z któremi obracają się na ich miejscach. Co uczyniwszy, śpieszą ciągle w jednem mazurowem tempie do siebie, biorą się za prawe ręce, robią pół obrotu, zmieniają je na lewe i biegną najprzód do damy swego vis-a-vis, a po drugim obrocie do damy obcej i robią z niemi tour de mains. Teraz znowu dwa młynki, z prawej i lewej ręki, powrót w środek dam i chasse w trójki dwukrotne naprzód i w tył. Po ukończeniu tych wszystkich ruchów, kawalerowie obierają nazwy kwiatów, np. różę i fijołek dla każdej z dam, podprowadzają je do jakiegokolwiek nie-tańczącego kawalera, ten wybiera sobie jeden z kwiatów, wskutek czego formują się cztery pary i tańczą mazura z zakończeniem i odprowadzeniem dam na miejsca.

Turniej w Puławach

Kalendarz turniejów 2017

STYCZEŃ 2017 LUTY 2017 MARZEC  2017 KWIECIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
 
 
 
 
 
 
1
      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5             1 2  
2
3
4
5
6
7
8
  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 Wieliszew
9
10
11
12
13
14
15
  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
16
17
18
19
20
21
22
  20 21 22 23 24 25 26 Puławy 20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
23
24
25
26
27
28
29
  27 28             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30  
30
31
 
 
 
 
 
                                                 
MAJ 2017
CZERWIEC  2017 LIPIEC 2017 SIERPIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
1
2
3
4
5
6
7
        1 2 3 4             1 2 Poznań   1 2 3 4 5 6  
8
9
10
11
12
13
14
Wilanów 5 6 7 8 9 10 11 Dobczyce 3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
15
16
17
18
19
20
21
  12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
22
23
24
25
26
27
28
Mielnik 19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 Olsztyn 21 22 23 24 25 26 27  
29
30
31
 
 
 
 
  26 27 28 29 30     Poznań 24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31        
WRZESIEŃ 2017
PAŹDZIERNIK 2017 LISTOPAD 2017 GRUDZIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
 
 
 
 
1
2
3
              1       1 2 3 4 5 Malbork         1 2 3 Drohiczyn
4
5
6
7
8
9
10
Sokołów 2 3 4 5 6 7 8 Bielsko Biała 6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10  
11
12
13
14
15
16
17
  9 10 11 12 13 14 15 Liszki 13 14 15 16 17 18 19 Katowice 11 12 13 14 15 16 17  
18
19
20
21
22
23
24
Siemiatycze 16 17 18 19 20 21 22 Wronki 20 21 22 23 24 25 26 Józefów 18 19 20 21 22 23 24  
25
26
27
28
29
30
 
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31  
 
 
 
 
 
 
 
  30 31