Regulaminy i przepisy


Regulamin Kds.TP PS CIOFF®

Regulamin Turniejów Tańców Polskich

Regulamin udziału w konkursach Kar Mazurowych

Regulamin sędziowski

Przepisy dot. zasad przyznawania punktacji rankingowej

Przepisy dotyczące klas i punktacji klasowej